BachledaKancelaria Radcy Prawnego - zapewnia kompleksowe doradztwo prawne dla osób fizycznych i prawnych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu profesjonalną reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, polubownymi, trybunałami arbitrażowymi oraz organami administracyjnymi na terytorium RP.

Działalność Kancelarii skupia się w szczególności na prawie cywilnym, administracyjnym,oraz gospodarczym i handlowym.

Specjalnością Kancelarii jest prawo sportowe, łączące wymagania merytoryczne we wszystkich powyższych dziedzinach. Specyfika działań na rynku sportowym powoduje, że usługi prawne z zakresu prawa sportowego nie mogą być skutecznie zrealizowane przez każdą kancelarię prawną. Do wykonania tych usług niezbędne są bowiem osoby rozumiejące konkretne potrzeby świata sportu, znające specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych a także takie, dla których sport jest czymś więcej niż jedną z dziedzin życia – jest pasją.

Nasze doświadczenie wskazuje, iż doradztwo prawne dla świata sportu często wykracza poza ramy usługi prawniczej. Często bowiem zawiera też w sobie cechę usługi konsultingowej – mającej na celu wykazanie np. czy podpisywana umowa, bądź zawarty w niej zapis jest korzystny – biorąc pod uwagę cel sportowy założony przez Klienta. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których analizując zapisy przedstawionej umowy – odradzamy jej zawarcie w proponowanym brzmieniu, nie ze względów prawnych, ale ze względu na okoliczności faktyczne, które mogą negatywnie wpłynąć na wybraną drogę rozwoju sportowego.

Lokalizacja kancelarii w Warszawie, umożliwia występowanie przed organami centralnymi (w tym związkami sportowymi), urzędami i sądami, których siedzibą jest Miasto Stołeczne. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu technik internetowych we współpracy z Klientami, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

r. pr. Łukasz Bachleda - Księdzularz

Pracami Kancelarii zarządza radca prawny Łukasz Bachleda – Księdzularz (wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod nr WA-8301). Jako radca prawny – posiada uprawnienia do zastępstwa procesowego przed wszystkimi organami sądowymi i administracyjnymi na terytorium RP. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoje doświadczenie w zakresie obsługi spółek i przedsiębiorców zdobywał w Departamencie Spraw Korporacyjnych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych. Dodatkowo uczestniczył we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz brał udział w bieżących pracach Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej. Zebrane doświadczenia wykorzystuje aktualnie w bieżącym doradztwie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także w szeroko pojętej bieżącej obsłudze prawnej podmiotów świata sportu. Oprócz języka polskiego (język ojczysty) – biegle posługuje się językiem angielskim (poziom profesjonalny) oraz komunikatywnie językiem francuskim.