Oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie managementu sportowego. Reprezentujemy kluby i sportowców różnych dyscyplin sportu – zarówno letnich, jak i zimowych. Poszukujemy sponsorów, doradzamy w bieżących sprawach, reprezentujemy wobec klubów, federacji sportowych i przed sądami.

Nasza oferta dla podmiotów ze świata sportu obejmuje także doradztwo kontraktowe, w tym również sporządzanie projektów umów i kontraktów sportowych. Unikalność naszej oferty polega na połączeniu doradztwa prawnego z doradztwem o charakterze sportowym. Oznacza to, że potrafimy wskazać konsekwencje danych zapisów w proponowanej umowie dla okoliczności faktycznych ważnych dla Klienta (np. kierunek rozwoju kariery sportowej). Doradztwo kontraktowe obejmuje zatem w szczególności wskazanie ryzyk (w tym także tych o charakterze sportowym), które wiążą się z zawarciem proponowanej umowy.

Na życzenie Klientów oferujemy możliwość doradztwa negocjacyjnego – obejmującego analizę pozycji negocjacyjnej i przygotowanie odpowiednich stanowisk negocjacyjnych. Oferujemy również możliwość osobistego udziału radcy prawnego w negocjacjach.

BachledaKancelaria Radcy Prawnego oferuje również usługi dedykowane dla klubów i związków sportowych. Oferujemy współpracę przy tworzeniu wszelkiego rodzaju statutów i regulaminów, w tym wprowadzaniu zmian wynikających z konieczności harmonizacji z obowiązującymi przepisami. Sporządzamy również projekty wszelkiego rodzaju dokumentacji wynikającej z bieżącej działalności  – w tym także w języku angielskim, na potrzeby współpracy z podmiotami zagranicznymi lub federacjami międzynarodowymi.