Seminarium – arbitraż sportowy

2014.04.07 - 02:04
Sportslaw

Wydarzeń poświęconych prawu sportowemu ciąg dalszy!

Już w czwartek odbędzie się Seminarium poświęcone praktycznym aspektom związanym z prowadzeniem postępowań polubownych z udziałem sportowców i klubów sportowych.

Będziemy obecni!

Szczegóły w linku poniżej:
http://forumarbitrazu.pl/?page_id=8